• Kasplanten
Voor de teelt van zomerprei en vroege herfstprei maakt Kapteijns gebruik van planten die zijn opgekweekt in een verwarmde glazen kas. De periode waarin deze kasplanten worden geleverd loopt van begin maart tot eind mei. De opkweekduur voor deze planten varieert van 13 weken voor de eerste kasplanten tot 10 weken voor de planten die op het einde van mei worden uitgeplant.
• Tunnelplanten
Voor de plantperiode eind mei tot half juni levert Kapteijns een ‘tunnelplant’. Hierbij wordt de prei in maart buiten gezaaid en wordt er een klein tunneltje met plastic folie overheen gebouwd. Door de hogere temperaturen die dan in de tunnel ontstaan, groeien de planten sneller. Eind april worden de tunnels afgebroken en hebben de planten nog een aantal weken om ‘af te harden’.
• Folieplanten
Om winterprei te telen moet er geplant worden in de periode eind juni tot eind juli. Gezien de tijd van het jaar worden deze preiplanten buiten opgekweekt.

Maar om er zeker van te zijn dat de preiplanten eind juni de goede plantmaat hebben, dekt Kapteijns het zaaibed na het zaaien af met een laag acryldoek of geperforeerde plastic folie. Teneinde de opkweek te versnellen en de planten te beschermen.
• Onbedekte of ‘koude planten’
Tot slot kweekt Kapteijns ook preiplanten op zonder ‘hulpmiddelen’. Preiplanten die immers in juli of augustus worden uitgepland, hoeven tijdens hun opkweekperiode niet afgedekt te worden. De groei vindt tenslotte plaats in de zomer en de omstandigheden zijn dan prima.

Gebruik
De wijze van opkweek, is bepalend voor de prijs van de preiplanten. Zo zijn de relatief vroege preiplanten uit de kas het duurst. Deze planten worden tenslotte handmatig geoogst en de teelt in de kas brengt veel kosten met zich mee en vraagt veel energie.
De buiten opgekweekte planten zijn daarentegen veel goedkoper.