Algemeen teelt Plantenkwekerij Kapteijns uitsluitend Astilbes voor de vermeerdering van het plantmateriaal.
Dit plantmateriaal kan vervolgens door de afnemers worden gebruikt voor de teelt als potplant of voor de snijbloementeelt. Door de hoge kwaliteit van het plantmateriaal zijn de produkten van Plantenkwekerij Kapteijns uitermate geschikt voor de export naar landen waar een streng beleid heerst ten aanzien van plantenziekte. Bijvoorbeeld Amerika en Japan.

Soorten
Plantenkwekerij Kapteijns vermeerdert de Astilbeplant d.m.v. het scheuren van de plant. Dat wil zeggen dat met behulp van een mes de ondergrondse delen van de plant in stukken worden gesneden of gehakt. Deze stukken hebben zogenaamde ‘neuzen’ waaruit een blad of bloem groeit. Plantenkwekerij Kapteijns levert dan ook een breed en groot assortiment aan Astilbesoorten in meerdere kleuren en maten en voor diverse gebruiksdoeleinden.
Teelt
Alle Astilbeplanten bij Kapteijns krijgen in het voorjaar een zogenaamde ‘warm waterbehandeling’. Bij een warm waterbehandeling worden planten gedurende 1,5 uur gedompeld in water van 43,5 °C zodat de eventueel aanwezige aaltjes worden gedood. Als het plantmateriaal dan schoon is, wordt het uitgeplant. Bij de keuze van de percelen grond waarop de astilbes worden uitgeplant, houdt Kapteijns nauwkeurig rekening met een zo ruim mogelijke vruchtwisseling: ééns in de 3 à 4 jaar keert de Astilbe terug op hetzelfde perceel.