Verse planten en wachtbed.
Naast de vermeerdering van moederplanten in luisdichte kassen levert Plantenkwekerij Kapteijns ook verse planten en wachtbedplanten.

'Verse planten' zijn bewortelde aardbeiplanten die in de maanden juli en augustus worden gerooid en na het rooien zo snel mogelijk weer worden uitgeplant. Vandaar de naam 'verse' planten. Verse planten zijn nakomelingen (uitlopers) van moederplanten van de klasse SE1 of SE2.

Deze moederplanten worden in het voorjaar op speciaal daarvoor geselecteerde percelen uitgeplant. Voor bescherming tegen weersinvloeden en om de teelt te vervroegen worden de planten afgedekt met vliesdoek(Agryldoek) De moederplanten krijgen in de maanden april en mei bloemen. Om te voorkomen dat deze bloemen uitgroeien tot aardbeivruchten worden ze verwijderd. Als de bloei ten einde is en alle bloemtrossen verwijderd zijn, gaat de plant over tot het vormen van ranken (uitlopers): vanuit het hart van de moederplant groeit een rankje van ongeveer 25cm. Dit is het ontstaan van een aardbeiplantje waaruit weer een nieuw rankje groeit. Uit dit nieuwe rankje ontstaat weer een nieuw plantje etc., etc. Dit hele proces, dat loopt van eind mei tot het moment van oogst van de planten in juli en augustus, herhaalt zich meerdere malen. Op deze manier ontstaat er na enkele maanden een plantenbed met allemaal nieuwe aardbeiplantjes. In de maand augustus wordt dit plantenbed vervolgens met een rooimachine gerooid en worden de planten binnen, in een van de loodsen van Plantenkwekerij Kapteijns, losgesneden van elkaar en opgebost. De 'verse' planten zijn dan klaar voor verkoop

Gebruik
De verse planten worden afgenomen door professionele aardbeitelers die deze planten meteen weer uitplanten op hun eigen bedrijf. Zo kunnen zij in het daaropvolgende seizoen direct aardbeien produceren.

Wachtbedden
Een gedeelte van de 'verse planten' verkoopt Kapteijns niet. Deze planten worden namelijk zelf gebruikt om direct uit te planten. Op dit wachtbed, waar de planten blijven staan tot de winter, worden in de plant de bloemen al aangelegd die in het volgende seizoen tot vruchten gaan uitgroeien. In de periode november/december gaan de planten door de lagere temperaturen in winterrust. Dit is het moment waarop men de planten weer oprooit en verwerkt

De gerooide planten worden vervolgens verpakt in houten of plastic kisten welke voorzien zijn van een plastic zak, om uitdroging te voorkomen. De kisten worden daarna zo vlug mogelijk ingevroren bij -1,5C. Hierdoor wordt de houdbaarheid voor een langere periode gewaarborgd.

Gebruik
Zoals gezegd worden de wachtbedplanten in hun rustperiode gerooid en ingevroren. Kopers van deze gekoelde wachtbedplanten gebruiken deze planten om een goede oogstspreiding te kunnen realiseren. Door periodiek een deel van de ingevroren planten uit de koeling te halen en uit te planten, ontstaat een prima spreiding in bloei- en in vruchtvorming. Op deze manier kunnen de afnemers van Kapteijns gedurende een langere periode aardbeien oogsten. Dit noemt men ook wel de 'gekoelde teelt'. Indien van een wachtbedplant alle vruchten zijn geoogst, wordt hij vaak vernietigd en wordt bij de nieuwe teelt weer een nieuwe plant aangeschaft.

Rassen
Op dit moment zijn de belangrijkste rassen die als wachtbedplant worden opgekweekt Sonata en Elsanta.